Firma

TECNOINOX:
35 LAT DOŚWIADCZENIA

Tecnoinox jest włoską firmą produkcyjną, oferującą kompleksową gamę kuchni modułowych, profesjonalnych pieców dla branży gastronomicznej.

Tecnoinox działa na rynku od ponad 35 lat, kontroluje cały cykl produkcyjny, począwszy od arkusza blachy, a skończywszy na gotowym produkcie, zapewniając najwyższą staranność i jakość. Gwarantuje również terminowe i niezawodne usługi w zakresie aktywnego wsparcia sprzedaży, gwarancji i serwisu posprzedażowego.

Wszystkie urządzenia Tecnoinox są wykonane zgodnie z przepisami prawa. Dzięki licznym testom, jakie musi pomyślnie przejść każda maszyna przed jej wprowadzeniem do sprzedaży, wskaźnik doskonałości produktów Tecnoinox wynosi ponad 99%.

HISTORIA:
CZAS, ZAANGAŻOWANIE, ETAPY

Czas jest cennym składnikiem sukcesu firmy Tecnoinox, będącego wynikiem ponad 30 lat unowocześniania technologii, zdobywania bezpośredniego doświadczenia w zakresie produktów, wsłuchiwania się w potrzeby rynku i odpowiadania na nie.

ZINTEGROWANA POLITYKA I JAKOŚĆ

W Tecnoinox wiemy, że jakość jest wynikiem interakcji wszystkich czynników, jakie przyczyniają się do powstania i sprzedaży naszego produktu. Z tego powodu certyfikat zarządzania jakością UNI EN ISO 9001:2015, uzyskany w 1998 roku jak potwierdzenie rygoru zarządzania przedsiębiorstwem, uzupełniono w 2011 roku certyfikatem w zakresie zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 oraz certyfikatem w zakresie zarządzania BHP ISO 45001:2018.

W ten sposób Tecnoinox definiuje i promuje zintegrowaną politykę w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu ciągłej poprawy wyników w zakresie efektywności ekonomicznej oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

CERTYFIKATY PRODUKTÓW

Certyfikaty produktów gwarantują jakość i zgodność z określonymi przepisami wymaganymi w różnych krajach na całym świecie. Tecnoinox nieustannie inwestuje w certyfikaty, aby zapewnić konkretne bezpieczeństwo swoim partnerom i użytkownikom końcowym.

MODEL 231 I KODEKS ETYCZNY

Zgodnie z prawodawstwem europejskim, dekret ustawodawczy 231/2001 („dekret”) wprowadził do włoskiego systemu prawnego system odpowiedzialności administracyjnej podmiotów, osób prawnych i spółek, za określone przestępstwa popełnione w ich interesie lub na ich korzyść, przez osoby fizyczne – faktycznych sprawców przestępstwa – zajmujące stanowiska kierownicze (kierownictwo wyższego szczebla) lub osoby podlegające kierownictwu lub nadzorowi tych ostatnich (podwładni).

Odpowiedzialność ta idzie w parze z odpowiedzialnością karną osoby fizycznej, która materialnie popełniła przestępstwo.

W związku z wejściem w życie wyżej wymienionego Dekretu, Tecnoinox srl, wrażliwa na potrzebę zapewnienia warunków uczciwości i przejrzystości w prowadzeniu działalności gospodarczej, w celu ochrony swojej pozycji i wizerunku oraz pracy swoich pracowników, zdecydowała się przyjąć model organizacyjny, zarządzania i kontroli w odpowiedzi na wymagania tych nowych przepisów.

Model został przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 18 marca 2014 r. i jest zgodny w swej treści z postanowieniami wytycznych Confindustria, zatwierdzonych w dniu 7 marca 2002 r. i uzupełnionych w 2012 r.

Whistleblowing

In compliance with Legislative Decree 24/ 2023 TECNOINOX S.r.l. has set up a platform at this link for reporting offences and violations available to employees who wish to report conduct, acts or omissions detrimental to the interests of the company of which they have become aware in the work context. Reports may also be made by external staff.

Within the platform, all indications on how to properly fill in the report will be provided.

Before starting, please consult the policy for reporting violations (Whistleblowing) on the platform.

The platform is not to be used for complaints or enquiries of any kind, but is intended to provide a tool for bringing wrongdoing and violations to light, as per Legislative Decree 24/2023.

INNOWACJE I ROZWIĄZANIA

Posiadana wiedza i know-how są podstawowym atutem firmy Tecnoinox. Innowacje są ukierunkowane na rozwiązania, które łączą zaawansowaną wydajność z celem, jakim jest ułatwienie pracy operatorów kuchni, wspierając ich w codziennej pracy.

Dział techniczny tworzy i rozwija nowe urządzenia z myślą o wydajności, oszczędności energii, funkcjonalności i ergonomii, nie zapominając o designie. Projektowanie kończy się budową prototypu, po czym następuje etap testowania wszystkich urządzeń elektrycznych i gazowych w naszym własnym laboratorium. Wszystkie procesy produkcyjne – od doboru komponentów, poprzez obróbkę surowców, aż po montaż produktu – są starannie monitorowane wewnętrznie, aby zapewnić wysoką jakość i maksymalną funkcjonalność.